top of page
Dorpsraad Bennekom

De Dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Bennekom en zo nodig voor hun de belangen behartigen bij de gemeente Ede. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen burger en gemeente.De Dorpsraad wil bewoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken.

In 2017 hebben wij samen met de gemeente Ede en inwoners van Bennekom onze visie op de ontwikkeling van Bennekom opgesteld. Ben je benieuwd?

Meld u aan als lid door u aan te melden voor de maillijst via het formulier op de website of door een mail te sturen. Afmelden als lid en van de maillijst kan via een mail die u van ons ontvangen heeft. U kunt zich ook aanmelden of afmelden als organisatie via het formulier of via info@dorpsraadbennekom.nl.

bottom of page