top of page

Boseigenaren dragen bij aan biodiversiteit

Particuliere boseigenaren/bewoners in het gebied ten oosten van Bennekom (de Dikkenberg) hebben bijgedragen aan de bevordering van de biodiversiteit in hun woongebied.


Stichting Land van Peelen spant zich in voor de ontwikkeling van natuurwaarden in dit gebied aan en motiveert bewoners om daar zelf aan bij te dragen. Het is een Natura 2000 gebied. Door samen te werken met de gemeente Ede en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland is een mooi project ontstaan. Op 19 januari kwamen 16 deelnemers meer dan 3200 stuks streekeigen plantgoed ophalen. Ecologen van de gemeente Ede hebben van tevoren samen met de perceeleigenaren  plant- en inrichtingsadviezen opgesteld. De Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft naast adviezen ook zorg gedragen voor de planning van het hele project. Ook het aanbrengen van vogelnestkasten, aanleggen van wadi’s en hagen in plaats van hekken was onderdeel van de adviezen.

 

Voor het slagen hiervan heeft vorig najaar een voorbereidende bijeenkomst plaatsgevonden met de bewoners in het natuurvriendenhuis NIVON. Hier werden ideeën en mogelijkheden aangereikt om de particuliere percelen wat betreft flora en fauna beter te laten aansluiten bij het omliggende bosgebied. In september 2024 wil de Stichting Land van Peelen een vervolg organiseren. Deelnemers van dit voorjaar willen ervaringen delen en op die manier nieuwe belangstellenden te trekken voor het komende seizoen. Door hier steeds aandacht voor te vragen draagt de Stichting Land van Peelen actief bij aan de verbeteren van de biodiversiteit in het gebied rondom het agrarisch akkerland “Land van Peelen”.


bottom of page