top of page

Verkeersvisie 2030 - 2040

Er speelt in Bennekom veel op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. De Dorpsraad en gemeente Ede wilden alle ervaren knelpunten, ideeën en initiatieven bundelen en tegen het licht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op gebied van mobiliteit houden.


Met deze dorpsbrede verkeersvisie is er nu een goed beeld van hoe er in Bennekom gedacht wordt over thema’s zoals verkeersveiligheid, doorstroming en de bereikbaarheid in/van Bennekom voor de lange termijn (2030-2040).


Bekijk hier de verkeersvisie!

bottom of page