top of page

Verkeersvisie 2030 - 2040

Er speelt in Bennekom veel op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. De Dorpsraad en gemeente Ede wilden alle ervaren knelpunten, ideeën en initiatieven bundelen en tegen het licht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op gebied van mobiliteit houden.


Met deze dorpsbrede verkeersvisie is er nu een goed beeld van hoe er in Bennekom gedacht wordt over thema’s zoals verkeersveiligheid, doorstroming en de bereikbaarheid in/van Bennekom voor de lange termijn (2030-2040).


Bekijk hier de verkeersvisie!

1 Comment


Unknown member
Apr 06, 2023

Waar lezen we iets over de plannen voor het centrum, met een parkeergarage, veel woningbouw en dus toenemend gemotoriseerd verkeer? Hoe verhouden die ontwikkelingen zich met deze visie?

Like
bottom of page