Nieuws

31-03-2021

Omgevingsvisie 2040

Ede is een prachtige gemeente. Maar hoe blijven we dat en hoe gaan we om met de uitdagingen die er zijn? Ruimte bieden aan alles is niet langer mogelijk. We moeten keuzes maken. We hebben drie toekomstbeelden gemaakt, die laten zien hoe Ede eruit zou kunnen zien in 2040.

29-09-2015

Visie Dorpsraad 2020

Dit plan geeft de grondslag en doelstellingen van de Dorpsraad weer en bevat het communicatieplan om de doelen te realiseren. De dorpsraad wil een onafhankelijke bemiddelaar zijn tussen partijen en een ingang bieden naar partijen.

28-03-2019

Jaarverslag 2018

Er is in Bennekom in 2018 veel gebeurd. Aan veel ontwikkelingen heeft de Dorpsraad meegewerkt, om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen bijdroegen aan de leefbaarheid van Bennekom. Benieuwd naar wat wij concreet hebben gedaan afgelopen jaar? Bekijk dan hier het Jaarverslag 2018 Dorpsraad Bennekom. Dit jaarverslag zal ook bij de ALV van 1 april a.s. voorgelegd worden.

10-01-2019

Gebiedsagenda '19 - '23

Alles wat we doen is gekoppeld aan de ontwikkelopgaven per gebied, niet aan organisaties. Bewoners krijgen steeds meer te maken met food en duurzaamheid. Het zijn thema’s waar de gemeente Ede voor kiest en waar steeds meer ondernemers en bewoners iets in willen betekenen. Daarom staan ze in deze Gebiedsagenda als gezamenlijke opgaven.

03-05-2019

Jaarplan Bennekom '19

In 2018 zijn wij met u in gesprek gegaan over Ede Zuid en Bennekom. Gesprekken bij de supermarkt, gewoon op straat, in een buurthuis tijdens een bewonersavond of bij de voetbalkooi. We wilden van u horen waar u trots op bent of u zich zorgen over maakt. Het wijkteam ging met al deze verhalen aan de slag en er zijn plannen gemaakt. Hieronder leest u een aantal acties en projecten die het wijkteam in 2019 oppakt voor Ede Zuid en Bennekom

01-02-2022

Verkeersvisie '30 - '40

Er speelt in Bennekom veel op het gebied van verkeer en verkeersveiligheid. De Dorpsraad en gemeente Ede wilden alle ervaren knelpunten, ideeën en initiatieven bundelen en tegen het licht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op gebied van mobiliteit houden. Met deze dorpsbrede verkeersvisie is er nu een goed beeld van hoe er in Bennekom gedacht wordt over thema’s zoals verkeersveiligheid, doorstroming en de bereikbaarheid in/van Bennekom voor de lange termijn (2030-2040).